09.11.2011

დავიღალე...

დავიღალე ეს ცხოვრება-ერთი თეთრი ლექსია
მოხატულა ფანქრით ტილო ფერებს დაუკვნესია...